Tư duy kinh tế chính là bán sự khác biệt

Muốn có một nền nông nghiệp chuyên nghiệp thì phải có nông dân chuyên nghiệp, muốn có nông dân chuyên nghiệp thì phải tri thức hóa nông dân.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm vùng chè Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái.

Ngày 8/9, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 18/1/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cắt nghĩa khái niệm về tư duy kinh tế nông nghiệp thông qua sản phẩm trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng (Yên Bái)

Trước khi chia sẻ những định hướng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nâng một chiếc hộp sơn mài màu đen hình vuông và nói rằng: “Trong này lưu giữ rất nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có cả Nghị quyết 19 và Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

Tuy nhiên, khi ông mở chiếc hộp ra thì chẳng hề có văn bản hay tài liệu gì, bên trong chỉ có 4 hũ được làm bằng thiếc đựng “tứ đại danh trà” gồm: bạch trà, diệp trà, hoàng trà và hồng trà (sản xuất từ chè shan tuyết cổ thụ trên đỉnh núi Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Kèm theo đó là cuốn sách giới thiệu về từng loại trà bằng cả tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt, mở đầu là bốn câu: “Chót vót trên cao đỉnh Suối Giàng/Một vùng rộng lớn giống chè Shan/Cây to tán rộng vươn trong gió/Cành lớn búp non nổi tiếng vang”.

Chiếc hộp sơn mài mang tên Tứ đại danh trà, bao gồm 4 loại trà Shan tuyết cổ thụ: Bạch trà - Hồng trà - Hoàng trà - Diệp trà

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng: “Quan điểm chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông nghiệp đều nằm ở đây. Điều này rất đơn giản chứ không có gì phức tạp”.

Từ một cây chè cổ thụ mọc ở Suối Giàng có thể làm ra 4 loại trà quý khác nhau. Và, chủ thể của sản phẩm này không chỉ bán hàng (là những búp chè khô) mà bán cả một câu chuyện. Tư duy kinh tế chính là bán sự khác biệt.

Viết bình luận